De geschiedenis van de garage

Autobedrijf Voorschoten

 

 

 

 

 

 

 

Een “autobedrijf” kan ook verwijzen naar een werkplaats, maar het is waarschijnlijker dat het om een autoherstelbedrijf gaat. Gewoonlijk zijn garagebedrijven vrij groot, met veel vaste voertuigen in één ruimte. Sommige garages zijn voor individuele auto’s, en andere kunnen voor hele teams auto’s zijn, zoals vijf “huis”-auto’s. Gewoonlijk is voor elke auto een aparte ruimte toegewezen, en is de garage verbonden met de werkplaats.

De geschiedenis van de garage

De eerste garage was niet echt een garage, althans niet in het Engels gebruik. Misschien moeten we kijken naar de Fram, een kamer met een muur die twee kamers scheidt, waar de koningin en haar heren zaten. In de Fuller, een kamer met een muur dwars op een doorgang.

De eerste garage

Europese auto’s werden naar deze nieuwe plaats gereden in een grote sedan, die in feite een overdekte auto was, tot in de 18e of 19e eeuw, toen verbeterde auto-ontwerpen de grote sedan mogelijk maakten. In Frankrijk werd de ruimte een “garage d’ Arnage” genoemd, en in de V.S. werd het station vaak een garage “terminal” genoemd.

Een garage werd een handelszaak voor een aantal mensen, en hoewel er bijvoorbeeld salons of koffie-ochtenden waren en er stiekem kranten werden bezorgd, was een garage meer een plaats om de auto te parkeren, te repareren, te poetsen, te kleuren en te oliën die net na het spuitwerk thuis was gebracht.

De eerste garage in Amerika

Waarschijnlijk de eerste garage in Amerika werd gestart in Springfield, Massachusetts in het jaar 1909, en wel door ene Mr. trickson. Hij was een autoliefhebber, en de eerste auto waaraan hij werkte was een antiek model, en hij had hem net gekregen van de excentrieke Mr. Kelley, die behoorde tot de Kelley Motor Car Funers. In korte tijd werkten beide mannen samen aan auto’s, en had trickson een garage gebouwd die groot genoeg was om zijn auto’s te herbergen.

Eerste garage in Engeland

De eerste garage in Engeland is wellicht begonnen met een heel andere methode om een auto te bouwen. Toen de Fransen onuitputtelijk ontwerpen en stijlen in het land importeerden, bleef er voor de Engelsen niets over van hun auto-bouwgereedschap, en ze waren niet van plan om garages te maken waar ze met hun auto’s konden pronken. Dus begonnen ze grote rechthoekige gebouwen te maken, met muren die er dwars doorheen waren gebouwd, en daken die naar de grond wezen. Ze beschilderden de muren van deze rechthoekige garages met gips, en het enige licht binnenin waren de ramen. Ze bedekten de vloeren volledig met dezelfde lichtbruine vlekken, en hadden een ruw, oneffen oppervlak.

De Fransen waren dol op deze rechthoekige garages, en wanneer zij geneigd waren hun bezittingen te catalogiseren, lieten zij deze rechthoekige gebouwen maandenlang staan tot de volgende gelegenheid zich voordeed om wat meer fotogenieke voorwerpen te catalogiseren. Al snel zagen deze gebouwen er enigszins afgewerkt uit, net als een autogarage. De aalmoezen uit deze garages begonnen al snel binnen te stromen en begonnen de uitdijende rechthoekige betonnen ruimten te vullen.

De Amerikaanse garage

Het tijdperk van de auto’s in de Verenigde Staten stond nog in de kinderschoenen, en de enige betrouwbare auto die nog beschikbaar was, was de door paarden getrokken koets. Hoewel dit door benzine aangedreven voertuig zijn voordelen had, was het om een aantal redenen zeker geen praktische oplossing. Ten eerste bezat een groot aantal mensen nog steeds geen auto, en zij die er wel een bezaten, hadden vaak geen garage om de auto in te parkeren. Veel mensen vonden de auto ook een ongemak om zich in steden te verplaatsen, omdat het vinden van een parkeerplaats bijna onmogelijk was in de overvolle stad.

Dit gebrek aan een gemakkelijk beschikbaar vervoermiddel werd weerspiegeld in de prijs van de autoverzekering. De kosten van het verzekeren van een auto waren gewoon te hoog voor de gemiddelde persoon, en dat gold ook voor het feit dat een auto op zichzelf een zeer duur vervoermiddel kon zijn. Toch was de volharding van verzekeraars op dit punt de belangrijkste reden die leidde tot het ontstaan van de eerste echt goedkope autoverzekering voor Amerikanen.

Het concept van een garage als plaats om een auto te stallen ontstond in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Men begreep toen het nut van deze openluchtgarages. Idealiter zouden deze parkeerplaatsen in de buitenwijken van steden worden aangelegd, maar dit was niet altijd praktisch. De beste manier om het probleem op te lossen was ze te bouwen. In Los Angeles begon het concept van de aandrijfgarage vorm te krijgen. De eerste commercieel levensvatbare garage was de Avion garage, die werd gebouwd door de nabijgelegen Ford Company. Het idee sloeg al snel aan en zou het prototype worden voor veel van de parkeeralternatieven die ook vandaag nog bestaan.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.